Fóliové aplikace pro veřejnou dopravu a budovy
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod

Služby

Úvod

Úvod

Úvod

Úvod

Úvod

Úvod

Úvod

Úvod

Vaše investice by vždy měla zaručovat přidanou hodnotu, a to jak v dlouhodobém horizontu a – je-li to vůbec možné - v krátkodobém horizontu stejně tak. Naše služby a výrobky splňují obě tyto podmínky. Naše fólie zajistí, že Váš vozový park či budovy budou vypadat zase jako nové. Váš majetek také dále chrání a to po celá léta, jak interiéry tak i exteriérové povrchy. A navíc, to vše s podstatně nižšími náklady na údržbu.

Spektrum našich služeb zahrnuje vše počínaje úvodním doporučením a sestavením návrhů až po finální aplikaci. Ihned po aplikaci naší fólie se bude celý obraz vaší organizace razantně zlepšovat. Zajistíte zlepšení ochrany Vašeho materiálu či budov a vylepšíte vnímání Vašich zaměstnanců i klientů. Sečteno podtrženo, výhody našich produktů jsou mnohem komplexnější než jen samotná podstata produktu. Je to nástroj, který vám pomůže udělat rozdíl. A my Vám chceme pomoci dosáhnout tohoto rozdílu.

Dohled nad našimi aplikacemi

Ve Fleetshieldu dohlížíme na kvalitu všude kde je to možné. 

To může znít jako klišé, nicméně při naší neustálé honbě za kvalitou důsledně sledujeme každou fázi projektu. Nepřetržitě monitorujeme hladký běh projektu, a to jak interně tak i ve spolupráci s našimi klienty. Nápomocni Vám zůstaváme i v případech kdy je práce zadávána třetím stranám.

Fleetshield nese certifikaci ISO 9001:2015 což zajišťuje, že naše interní pracovní procesy mají svůj systéma a pořádek. To nám ve výsledku umožňuje nabízet odborné služby a zajišťuje nejvyšší úroveň kvality.

Sledovat Fleetshield na