identifikace - Veřejná doprava | Fleetshield
Fóliové aplikace pro veřejnou dopravu a budovy

Zhlédnout animaci aplikace fólie na

Doplnění identifikace

Představte si co by se dělo kdyby cestující přehlíželi důležité upozornění nebo by se ke zrakově postiženým pasažérům neodstala podstatná zpráva. Jistě si přejete vyhnout se hazardním sitaucím a naléhavým případům. Společně s Fleetshieldem se můžete držet těch nejpřísnějších požadavků a podmínek pro identifikaci. 

Každé auto či autobus musí disponovat poznávací značkou a totéž se týká i vlaků, tramvají a vozů metra. Vaše vozidla musí být také rozpoznatelná při použití v depu. Čísla vozidel jsou jednou z možností jak toho docílit. Další jsou například aplikace log apod. Jistě ale chcete také varovat cestující pomocí značení pro znázornění cesty pro invalidní vozík či kolo. Vše se týka identifikace a se spoustou aplikací, které již Fleetshield zajistil si můžete být jisti, že je Vaši cestující jen tak nepřehlédnou.

Loga, symboly a ukazatele

Ve Fleetshieldu známe požadavky, které musí Vaše vybavení splňovat 

ještě předtím než je uvedeno do provozu. Naše služby pro identifikaci tak jdou mnohem dále než jen k přípravě a aplikaci fólie.
Nejdříve vyhodnotíme veškeré požadavky, které musíte splňovat a připravíme detailní doporučení na základě těchto směrnic. Poté vyrábíme a aplikujeme tuto identifikace ať už je třeba v jakékoliv podobě.
Loga, symboly a ukazatele: společně se ujistíme, že je předána ta správná zpráva a to na správném místě a ve správný čas. 

P?íklady projekt?
Sledovat Fleetshield na