Fóliové aplikace pro veřejnou dopravu a budovy
Příprava
Příprava
Příprava
Příprava

Služby

Příprava

Příprava

Příprava

Příprava

Příprava na aplikaci fólií na povrch vyžaduje bystré oko. Povrchy často musí být hladší než hladké. Broušení, zarovnávání a precizní čištění musí být provedeno skutečně profesionálně a teprve potom můžeme vůbec začít zapisovat přesné rozměry. 

Fólie Fleetshield mohou pokrýt jakýkoliv povrch. To ale pouze za předpokladu, že jsme předem vzali v potaz všechny aspekty. Správná příprava na aplikaci fólií je tak zásadní. Naše fólie mohou chránit jakýkoliv povrch, ale nemohou  jej chránit proti rzi. To znamená, že povrchy karoserie musí být ošetřen antikorozním nátěrem ještě předtím než je samotná fólie nanesena.

Než se fólie aplikuje

Prvním produktem přípravných prací je projektový plán. Tento plán 

obsahuje veškeré informace potřebné pro aplikaci včetně nákresů a záležitostí, které je třeba brát v potaz. Zahrnuje to take pracovní pokyny a časový plán, který byl sestaven v blízké spolupráci s klientem a to za účelem ujištění, že nedojde k žádnému plýtvání časem.
Vaše activity bereme vždy v potaz abychom tak zamezili jakýmkoliv zdržením. Fleetshield řídí tyto práce tak rychle a hladce jak je to jen možné, a to bez uspěchání či narušení bezpečnosti práce.

Sledovat Fleetshield na