Fóliové aplikace pro veřejnou dopravu a budovy

Novinky

29 listopadu 2017TV Fragment.jpg
29 listopadu 2017

Fleetshield v České televizi

<p>Po vítězství ve výběrovém řízení na aplikaci opravných a ochranných okenních fólií společnost Fleetshield od poloviny roku 2017 provádí renovaci a ochranu vozového parku tramvají Dopravního podniku Ostrava, a.s. Vzhledem k efektivitě a značným úsporám dosaženým díky tomuto řešení se naší technologii ve své reportáži podrobněji věnovala i Česká televize. Videa se živými vstupy a rozhovory Vám zde dáváme k dispozici.</p>

<p><a href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010111127-studio-6-ii/obsah/584397-dopravni-podnik-proti-vandalum">http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010111127-studio-6-ii/obsah/584397-dopravni-podnik-proti-vandalum</a></p>

<p><a href="http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio- ct24/417231100240050/">http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio- ct24/417231100240050/</a></p>

Sledovat Fleetshield na