Fóliové aplikace pro veřejnou dopravu a budovy
Informace
Informace
Informace

Fleetshield

Informace

Informace

Informace

U nás ve Fleetshieldu nemáme strach sejít ze zaběhlých cest. Věci děláme vždy trochu jinak, obzvláště pak za účelem dosažení lepších výsledků. Příkladem, byli jsme vůbec první společností v Holandsku, která aplikovala potištěné pásy fólií horizontálně. A v roce 2006 jsme takto horizonátlně aplikovali fólie všechny vlaky NS. To vše bylo proveden se zárukou barevné stálosti a zajištění bezestopého čištění. Takto upravené vlaky měly být v provozu následující tři roky po aplikaci fólií. Nakonec jsme však fólie z posledního vozu odstraňovali téměř 10 let po aplikaci.

Díky naší vášní pro inovaci je Fleetshield považován za vedoucího experta na poli aplikací fólií pro veřejnou dopravu a budovy. Již od našeho založení v roce 2001 výsledky našich prací udávaly tón celému odvětví. To zahrnovalo především naslouchání potřeb našich klientů. V konečném důsledku nejde o naše produkty - i když přirozeně stojíme za vším co děláme.

Průhlednost, o tu nám jde především

Našim hlavním cílem jsou zákazníkovy potřeby. Udávají nám směr během každé fáze projektu. Vždy jsme tak směrováni k dosažení nejlepších výsledků - vizuálních i funkčních. Vždy jsme otevřeni názorům ostatních, ať už klientů či našich partnerů. To je ona průhlednost a o tu nám jde především, protože rozumíme, že je to jedinná cesta jak dosáhnout optimálních řešení pro naše klienty.

ISO 9001:2015 Certifikace

Ve svém podniku máte svůj interní pořádek a přirozené očekáváte totéž od svých partnerů, se kterými pracujete. Fleetshield poskytuje 

určitý stupeň jistoty i díky normě ISO 9001:2015 pro systém řízení jakosti. Disponujeme certifikacemi, které potvrzují, že náše pracovní postupy mají svůj řád. Ať už se jedná o dodání, registrace, přípravu či archivaci dokumentů. Naše znalosti nejsou uloženy v hlavě jednoho člověka, spíše je vše pečlivě dokumentováno a dostupné všem a kdykoliv. Díky tomu si můžete být jisti, že naše znalosti pro Váš projekt nebudou nikdy ztraceny.

Pracujeme bezpečně. Vždy a všude.

Bezpečnost především. Vaše společnost bezpochyby klade vysoký důraz na bezpečnost. Fleetshield má na věc stejný náhled. Proto našim zaměstnancům zajišťujeme certifikace bezpečnosti práce a vždy sestavujeme bezpečnostní plán specificky pro projekt ve Vaší společnosti.
Tento plán udává jaké nástroje a čistící prostředky mohou budou pro danou práci použity. To je vždy upraveno v závislosti na Vašich požadavcích abychom tak dosáhli maximální bezpečnosti práce. Protože bezpečnost je naší nejvyšší prioritou ve všem co děláme.

Sledovat Fleetshield na